Sjúkraliðabraut

Sjúkraliðanám og sjúkraliðabrú - ný námskrá

Menntaskólinn á Ísafirði, sem aðildarskóli að Fjarmenntaskólanum, býður upp á nám á sjúkraliðabraut. Námið er í umsjón Fjölbrautaskóla Norðurlands Vestra, Verkmenntaskóla Austurlands, Menntaskólans á Ísafirði og Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum.

Starfsvettvangur sjúkraliða er á sjúkrahúsum, hjúkrunarheimilum, heilsugæslustöðvum og öðrum heilbrigðisstofnunum. Sjúkraliði starfar á hjúkrunarsviði og vinnur undir stjórn þess hjúkrunarfræðings sem fer með stjórn viðkomandi stofnunar, deildar eða hjúkrunareiningar og ber ábyrgð á störfum sínum gagnvart honum. Sjúkraliði starfar einkum við almenna og sérhæfða umönnun sjúkra og við þau hjúkrunarstörf sem hann hefur menntun og faglega færni til að sinna. Sjúkraliðar aðstoða skjólstæðinga sína við athafnir daglegs lífs, taka þátt í að meta ástand þeirra og koma upplýsingum til yfirmanns. Þeir meta líðan og árangur hjúkrunar, skrá algengar athuganir í hjúkrunarskrá, leitast við að fyrirbyggja fylgikvilla rúmlegu og hreyfingarleysis og aðstoða við hæfingu og endurhæfingu sjúklinga. Starfsheiti sjúkraliða er lögverndað skv. lögum um sjúkraliða nr. 58/1984.

Sjúkraliðabrú: Umsækjendur með langa starfsreynslu geta sótt um að komast á sjúkraliðabrú. Þeir þurfa þá að hafa náð 23 ára aldri og hafa að lágmarki 5 ára starfsreynslu við umönnun aldraðra, sjúkra eða fatlaðra, séu starfandi við slíka umönnun og hafi meðmæli frá vinnuveitenda sínum. Auk þess þurfa umsækjendur að hafa lokið starfstengdum námskeiðum á vegum stéttarfélaga, sveitarfélaga eða annarra aðila að lágmarki 230-260 stundir. Umsækjendur, sem lokið hafa vissum áföngum í framhaldsskóla, geta fengið þá metna sem ígildi námskeiða.

 

Inntökuskilyrði:
Til að hefja nám á brautinni þurfa nemendur að hafa lokið grunnskóla með C eða betri einkunn í ensku, íslensku eða stærðfræði. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í ensku, íslensku og stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum. 

KJARNI 206 EIN  
Námsgrein Skammstöfun             1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Danska DANS 2BF05               
Enska ENSK 2DM05  2RR05   3HO05         10  5
Félagsvísindi FÉLV 1IF05              
Heilbrigðisfræði HBFR 1HH05           5    
Hjúkrun HJÚK 1AG05 2HM05 2TV05 3FG05 3LO03 3ÖH05 5 10 13
Hjúkrun verkl. HJVG 1VG05           5    
Íslenska ÍSLE 2BR05   2MG05            10  
Íþróttir ÍÞRÓ 1HH01 1LH01 3 fein*        5    
Líffæra- og lífeðlisfræði LÍOL 2SS05 2IL05              
Lífsleikni LÍFS 1ÉG03 1BS02         5    
Líkamsbeiting LÍBE 1HB01           1    
Lyfjafræði LYFJ 2LS05             5  
Næringafræði NÆRI 1NN05           5    
Náttúruvísindi NÁTV 1IF05           5    
Samskipti SASK 2SS05              
Sálfræði SÁLF 2IS05 3ÞR05           5 5
Siðfræði SIÐF 2SF05             5  
Sjúkdómafræði SJÚK 2GH05 2MS05           10  
Skyndihjálp SKYN 2EÁ01             1  
Starfsþjálfun sjúkraliða STAF 3ÞJ27               27
Stærðfræði STÆR 2GF05             5  
Sýklafræði SÝKL 2SS05             5  
Upplýsingalæsi á tölvur og sjúkaskrár UPPÆ 1SR05           5    
Verknám sjúkraliða VINN 2LS08 3GH08 3ÖH08           24
Einingafjöldi 206             46 94 66
 
Einingar á 1. þrepi 22%.   
Einingar á 2. þrepi 46%.   
Einingar á 3. þrepi 32%.   


*ÍÞRÓ1AL01/ÍÞRÓ1HH01/ÍÞRÓ1SÉ01

 

Sjúkraliðabraut - eldri námskrá

 

Meðalnámstími er 6 annir auk 4  mánaða starfsþjálfunar.


Inntökuskilyrði:
Skólaeinkunn úr grunnskóla 5 eða hærri í íslensku, ensku og stærðfræði. Aldurstakmark í vinnustaðanám er 18 ár.

 

 

BÓKLEGAR GREINAR - 43 einingar                  
  Ein
Danska DAN 102 202      
Enska ENS 102 202      
Félagsfræði FÉL 103         3
Íslenska ÍSL 102 202       4
Íþróttir ÍÞR 101 111 201 211 +2 6
Lífsleikni LKN 103         3
Náttúrufræði NÁT 103 123       6
Samskipti SAM 103         3
Sálfræði SÁL 103         3
Stærðfræði STÆ 102 262       4
Upplýsingatækni UTN 103         3
               
BÓKLEGAR FAGGREINAR - 43 einingar                    
Heilbrigðisfræði HBF 103         3
Hjúkrunarfræði HJÚ 103 203 303 403 503 15
Líffæra og lífeðlisfræði LOL 103 203       6
Líkamsbeiting LÍB 101         1
Lyfjafræði LYF 103         3
Næringarfræði NÆR 103         3
Siðfræði SIÐ 102         2
Sjúkdómafræði SJÚ 103 203       6
Skyndihjálp SKY 101         1
Sýklafræði SÝK 103         3
               
VERKLEGAR FAGGREINAR - 34 einingar                    
Verknám á stofnun VIN 105 205 305     15
Starfsþjálfun 16 vikur STÞ 108 208       16
Hjúkrunarfræði verkleg HJV 103         3

Í erlendum málum eiga nemendur að velja 4 skyldueiningar í DAN 1024 og ENS1024, en til viðbótar koma 4 einingar úr DAN 2024, 2124 og ENS 2024, 2124. Seinni fjórar einingarnar geta verið eingöngu danska eða eingöngu enska, þ.e. 2 áfangar í öðru málinu, eða 1 áfangi í hvoru máli, þ.e. DAN 2024 og ENS 2024. Í stað dönsku má taka norsku eða sænsku.