Fréttir

14 ágú 2018

Upphaf haustannar 2018

Starf haustannar 2018 er nú um það bil að hefjst. Skrifstofa skólans er nú opin frá kl. 8-16 mánudaga til fimmtudag og frá kl. 8-15 á föstudögum. 

Nýnemar munu mæta á nýnemakynningu miðvikudaginn 15. ágúst þar sem þeir hitta náms- og starfsráðgjafa ásamt stjórnendum skólans og fá upplýsingar um mikilvæg atriði við upphaf skólagöngu sinnar í MÍ.

Opnað hefur verið fyrir stundatöflur í INNU og nemendur sem þess óska geta fengið útprentað eintak á skrifstofu skólans frá og með mánudeginum 20. ágúst. Kennsla hefst þann sama dag kl. 8.10. Þá mæta nemendur samkvæmt hraðstundatöflu sem ætti að vera lokið um kl. 11. Töflubreytingar fara að þessu sinni fram í gegnum INNU. Nemendur aðrir en nýnemar hafa þegar fengið sendan póst þar sem ferlið við töflubreytingarnar er útskýrt. Námsgagnalisti er aðgengilegur í INNU en hann má einnig finna hér.

Mötuneyti skólans verður opið frá og með 20. ágúst. Hægt verður að kaupa annarkort í mötuneytið hjá ritara.

22 jún 2018

Sumarfrí og upphaf haustannar

Allir nemendur sem sóttu um nám við Menntaskólann á Ísafirði á haustönn 2018 ættu að hafa fengið bréf með helstu upplýsingum um bæði skólann og skólastarfið í haust.

Hægt er að sækja um nám í skólanum hér á heimasíðunni. Sótt er um nám í dagskóla hér og nám í fjarnámi hér. Umsóknum verður svarað strax eftir sumarfrí.

Nýnemakynning verður haldin miðvikudaginn 15. ágúst kl. 11:00 í fyrirlestrasal skólans, stofu 17. Opnað verður fyrir stundatöflur í INNU þriðjudaginn 14. ágúst. Upplýsingar um bækur má finna í INNU sem og hér á heimasíðu skólans. Foreldrafundur nýnema verður þriðjudaginn 21. ágúst kl. 18:00 og nýnemaferð verður farin 23.-24. ágúst.

Skrifstofa skólans verður lokuð frá 22. júní til 7. ágúst kl. 13:00 vegna sumarleyfa starfsfólks. Brýnum erindum má vísa til skólameistara, Hildar Halldórsdóttur (hildur@misa.is) eða aðstoðarskólameistara, Heiðrúnar Tryggvadóttur (heidrun@misa.is).

22 jún 2018

Lokun skrifstofu

Skrifstofa skólans verður lokuð frá 22. júní til 7. ágúst kl. 13:00 vegna sumarleyfa starfsfólks. Brýnum erindum má vísa til skólameistara, Hildar Halldórsdóttur (hildur@misa.is) eða aðstoðarskólameistara, Heiðrúnar Tryggvadóttur (heidrun@misa.is).

Hægt er að sækja um nám í dagskóla hér og nám í fjarnámi hér. Umsóknum verður svarað strax eftir sumarfrí.

15 jún 2018

Afreksíþróttasvið endurvakið

Í haust verður endurvakið afreksíþróttasvið við Menntaskólann á Ísafirði. Á afrekssviði er boðið upp á sérsniðið nám sem hentar vel fyrir nemendur sem æfa mikið og vilja stunda sína íþrótt með álagi afreksmanna samhliða námi.

Nemendur á afreksíþróttasviði geta stundað nám á hvaða bóknámsbraut skólans sem er (félagsvísinda-, náttúruvísinda- og opinni stúdentsbraut). Einnig er hægt að stunda nám á sviðinu samhliða öðru námi við skólann í samráði við áfangastjóra. Nemandi sem útskrifast af sviðinu útskrifast með stúdentspróf/iðn- og starfsnámspróf auk útskriftar af afrekssviði.

 

Afreksíþróttasviðið er þannig upp sett að nemendur taka alls 30 einingar á sviðinu og er miðað við einn áfanga, 5 einingar, á önn. Hver áfangi skiptist þrennt:

1. Bókleg fræðsla 1 klst á viku

       S.s. næring, íþróttasálfræði, markmiðssetning, afrekshugsun …

2. Æfingar í íþróttagrein 2 klst á viku

       Æft er undir leiðsögn þjálfara í hverri íþróttagrein

3. Styrktarþjálfun

       Æft er undir leiðsögn íþróttakennara í samvinnu við sjúkraþjálfara

 

Ákveðnar kröfur eru gerðar til nemenda á afreksíþróttasviði:

  • Nemendur á afreksíþróttasviði þurfa að hafa stundað sína íþrótt í a.mk. 3 ár og vera virkir iðkendur í íþróttafélagi.
  • Nemendur þurfa að uppfylla viðmið um eðlilega námsframvindu (a.m.k. 25 einingar á önn).
  • Nemendur á afreksíþróttasviði mega ekki neyta tóbaks (sígarettur, rafsígarettur, munn- og neftóbak), áfengis- eða annarra vímuefna.
  • Skólasókn þarf að vera a.m.k. 95% en íþróttaleyfi eru gefin vegna æfinga- og keppnisferða.
  • Allir nemendur sem samþykktir verða á afreksíþróttasviðið þurfa að skrifa undir samning, ásamt forráðamönnum. Samningurinn felur í sér ofangreind atriði.
  • Ef nemandi uppfyllir ekki markmið um námsframvindu, námsárangur í afreksáfanganum eða skólasókn fær nemandi skriflega viðvörun og fund með íþróttakennara. Bæti nemandi ekki ráð sitt fyrirgerir hann rétti sínum til áframhaldandi náms á afreksíþróttasviði.

 

Efnisgjald á brautinni er 15.000 kr. á önn. Inni í því er æfingafatnaður, íþróttabúnaður o.fl. Gjaldið er innheimt með greiðsluseðli í heimabanka við upphaf hverrar annar.

 

Allir sem vilja fara á brautina þurfa að skila inn umsókn um afrekssviðið. Sótt er um hér.

 

Umsóknarfresturinn er stuttur eða til 21. júní n.k.

15 jún 2018

Laus störf í MÍ

Eftirtalin störf eru laus til  umsóknar við Menntaskólann á Ísafirði.

  • Umsjónarmaður fasteigna 100% staða
  • Heimavistarvörður 25% staða
  • Stuðningsfulltrúi 50% staða
  • Aðstoðarskólameistari 100%

 

Umsjónarmaður fasteigna (húsvörður) hefur umsjón með þeim fasteignum sem Menntaskólinn á Ísafirði leigir undir starfsemi sína. Hann gerir áætlanir um viðhaldsþörf húseigna og nýframkvæmdir í samráði við skólameistara, annast umsjón og eftirlit með viðhaldsframkvæmdum og er tengiliður á milli skólans, verktaka, Ríkiseigna og Framkvæmdasýslu ríkisins.

Húsvörður þarf að hafa góða skipulagshæfni, vera snyrtilegur og lipur í samskiptum. Einnig að hafa ríka þjónustulund og drifkraft og frumkvæmi til að leysa þau verkefni sem falla undir starfið. Æskilegt er að húsvörður hafi iðnmenntun sem nýtist í starfi.

Um er að ræða fullt starf. Umsækjandi þarf að geta hafið störf þann 1. nóvember næstkomandi. Laun húsvarðar eru samkvæmt kjarasamningi SFR og stofnanasamningi MÍ.

 

Heimavistarvörður er til staðar fyrir nemendur sem búa á heimavist og ber ábyrgð á að heimavistarreglum sé framfylgt. Umsjónarmaður heimavistar fær afleysingu aðra hvora helgi, eða eftir samkomulagi. Ekki er gert ráð fyrir auka næturvörslu aðfaranætur laugardaga og sunnudaga.

Um er að ræða 25% starf. Umsækjandi þarf að geta hafið störf þann 1. nóvember næstkomandi. Laun eru samkvæmt kjarasamningi SFR og stofnanasamningi MÍ. Umsjónarmaður þarf starfsins vegna að vera búsettur í íbúð á heimavist MÍ.

 

Stuðningsfulltrúi aðstoðar kennara við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa sérstaka aðstoð. Starf stuðningsfulltrúa miðar að því að auka færni og sjálfstæði þessara nemenda, félagslega, námslega og í daglegum athöfnum.

Stuðningsfulltrúi skal hafa menntun og/eða reynslu sem nýtist í starfi, vera lipur í samskiptum og sýna gott viðmót.

Um er að ræða 50% starf. Umsækjandi þarf að geta hafið störf þann 15. ágúst næstkomandi. Laun stuðningsfulltrúa eru samkvæmt kjarasamningi SFR og stofnanasamningi MÍ. Starfið felst í stuðningi og aðstoð við nemendur á starfsbraut.

Í anda jafnréttisstefnu MÍ eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um stöður við skólann. Umsóknum skal skila fyrir 6. júlí 2018 til Hildar Halldórsdóttur skólameistara á netfangið hildur@misa.is  sem gefur einnig nánari upplýsingar um störfin í síma 450-4401 eða 8990538. Sakavottorð skal liggja fyrir við ráðningu.

Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staða losnar á ný. Á heimasíðunni http://misa.is er að finna upplýsingar um skólann og starfsemi hans.

 

Aðstoðarskólameistari 

Menntaskólinn á Ísafirði auglýsir eftir aðstoðarskólameistara í 100% stöðu frá og með 1. ágúst 2018. Samkvæmt 14. gr. laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 87/2008, skal aðstoðarskólameistari hafa starfsheitið framhaldsskólakennari og viðbótarmenntun í stjórnun eða kennslureynslu á framhaldsskólastigi. Aðstoðarskólameistari er staðgengill skólameistara og vinnur með honum að daglegri stjórnun og rekstri skólans.

Launakjör eru í samræmi við gildandi kjarasamning fjármálaráðherra við viðkomandi stéttarfélag og stofnanasamning skólans.  Aðstoðarskólameistari er ráðinn til fimm ára í senn. Athygli er vakin á 5. gr. reglugerðar nr. 1100/1997 þar sem segir að endurráðning sé heimil að undangenginni auglýsingu.

Leitað er eftir einstaklingi með góða færni í mannlegum samskiptum og ríkan áhuga á að vinna með ungu fólki.  Þá þarf viðkomandi að hafa góða leiðtoga- og skipulagshæfileika, vera fær um taka frumkvæði og vinna sjálfstætt.

Ekki er nauðsynlegt að sækja um á sérstökum eyðublöðum en með umsókn þarf að leggja fram gögn um menntun, starfsreynslu og meðmælendur. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningu. Umsóknir gilda í a.m.k. sex mánuði ef staðan losnar á ný.

Í anda jafnréttisstefnu MÍ eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um stöður við skólann. Umsóknum skal skila fyrir 9. júlí 2018 til Hildar Halldórsdóttur skólameistara á netfangið hildur@misa.is  sem gefur einnig nánari upplýsingar um störfin í síma 450-4401 eða 8990538. Sakavottorð skal liggja fyrir við ráðningu.

 

 Skólameistari

 

11 jún 2018

5 luku sveinsprófi í húsasmíði

Á dögunum fór fram sveinspróf í húsasmíði í smíðastofum MÍ. Sveinsprófið skiptist í 2 klst skriflegt og 20 klst verklegt próf. 5 nýútskrifaðir húsasmíðanemendur þreyttu prófið og náðu þeir allir. Óskum við þeim Jóni Ólafi Gunnarssyni, Leifi Blöndal, Magnúsi Ellert Steinþórssyni, Vali Richter og Vilmari Ben Hallgrímssyni innilega til hamingju með sveinsréttindin sín. Kennarar þeirra hér í MÍ eru Fannar Þór Þorfinnsson og Þröstur Jóhannesson. Yfirsetumaður í sveinsprófinu var Rúnar Eyjólfsson.

28 maí 2018

79 nemendur brautskráðir frá MÍ

Laugardaginn 26. maí voru 79 nemendur brautskráðir frá Menntaskólanum á Ísafirði. Brautskráðir voru 6 vélstjórar með A-réttindi, 1 nemendi af lista- og nýsköpunarbraut, 4 með skipstjórnarpróf A, 1 með skipstjórnarpróf B, 2 sjúkraliðar, 7 húsasmiðir og 62 stúdentar sem brautskráðust eftir tveimur ólíkum námskrám.

Með hæstu meðaleinkunn á stúdentsprófi voru þær Erna Kristín Elíasdóttir og Telma Ólafsdóttir.

24 maí 2018

Brautskráning 26. maí

Laugardaginn 26. maí verða 79 nemendur brautskráðir frá Menntaskólanum á Ísafirði. Brautskráðir verða 6 vélstjórar með A-réttindi, 1 af lista- og nýsköpunarbraut, 4 með skipstjórnarpróf A, 1 með skipstjórnarpróf B, 2 sjúkraliðar, 7 húsasmíðir og 62 stúdentar. Athöfnin fer fram frá Ísafjarðarkirkju og hefst kl. 13:00. 

Við vekjum athygli á að streymt verður frá útskriftinni og verður hægt að horfa hér.

 

11 maí 2018

Kynning á lokaverkefnum 17. maí

Nemendur sem eru að ljúka námi samkvæmt nýrri námskrá á stúdentsbrautum taka allir áfanga sem heitir lokaverkefni. Í þeim áfanga vinna nemendur að stóru verkefni að eigin vali. Í ár er afrakstur lokaverkefnisáfangans einstaklega fjölbreytt efni og áhugavert. Nemendur hafa valið verkefnin af kostgæfni og sýna hvað í þeim býr.

Kynningarnar verða á fimmtudeginum 17. maí 2018. Fjallað verður um íþróttir, búninga og tísku, eðlis- og efnafræði, sögu, hagfræði, dýrafræði,  félagsfræði og heilsu svo af mörgu er að taka. Þessi 27 verkefni samanstanda af 2 rannsóknarskýrslum, 2 myndböndum, 2 heimasíðum, 9 fræðiritgerðum og 12 heimildaritgerðum. Allir eru velkomnir á kynningarnar sem verða í stofu 17, sem er fyrirlestrarsalur Menntaskólans á Ísafirði.

Dagskráin er sem hér segir (með fyrirvara um breytingar):

Kynningar 09:00-09:40
08:00 Asmi á meðal íþróttafólks
08:10 Lyftingar- og matarprógramm
08:20 Íslenskir handboltaþjálfarar
08:30 Geta foreldrar haft áhrif á íþróttaiðkun barna?
08:40 Veganmismi og íþróttamenn
08:50 Íþróttir á Ísafirði
09:00 Ólympíuleikarnir
09:10 Sveindl á Ólympíuleikum, aðallega vetrarleikum
09:20 Þjóðbúningurinn minn
09:30 Tískan
   
Kynningar 10:00-11:30
10:00 Hermitilgátan
10:10  Hvarftími málma
10:20 Takmarkaða afstæðiskenningin
10:30 Lögleg og ólögleg lyf
10:40 Jóhannes Lárus Lynge Jóhannsson
10:50 Útrýmingarbúðir nasista
11:00 Bitcoin og ragfjaldmiðlar
11:10 Snæugla
11:20 Hundar og umhirða þeirra
   
Kynningar 12:30-13:50
12:20 Einhverfa og Asperger-heilkennið
12:40 Rant myndband
12:50 Sjálfsmynd íslenskra stúlkna
13:00 Samfélagsmiðlar og snjallsímar
13:10 Brjóstakrabbamein - allt sem þarf að vita
13:20 Mismunandi kynhneigðir
13:30 Kaffi
13:40 Snjóbretti og skíði
11 maí 2018

Kvikmyndarallý mánudaginn 14. maí

Mánudaginn 14. maí kl. 16 fer fram í Ísafjarðarbíói kvikmyndarallý Menntaskólans. Þar munu nemendur í kvikmyndaáföngum á vorönn sýna verkefni og stuttmyndir og tekur sýningin um 80 mínútur. Nemendur í inngangsáfanga munu allir sýna um einna mínútu langar stuttmyndir og nemendur í framhaldsáfanga munu sýna allt að 10 mínútna lokaverkefni. Við þökkum Ísafjarðarbíói kærlega fyrir velvildina að gera okkur kleift að sýna myndirnar í bíóinu og bjóðum alla áhugasama velkomna í bíó.