Áfangar í bođi á vorönn 2017

ÁFANGI JAFNGILDI Heiti Undanfari
A      
AVV104   Aflvélavirkjun Enginn
D      
DANS1SK05 DAN102/103 Danska með áherslu á sköpun C, C+ í grunnskóla
DANS2BF05 DAN203 Danskt mál og samfélag DANS1SK05 eða B, B+, A í grunnskóla
E      
EÐLI3RS05  EÐL303 Rafsegulfræði EÐLI3SB05/EÐL203
EFM103   Efnisfræði  Enginn
EFNA3EJ05 EFN203 Efnafræði - efnajafnvægi EFNA2AE05/EFN103
EFNA3LÍ05 EFN313 Lífræn efnafræði EFNA2AE05/EFN103
ENSK1GR05 ENS102/ENS103 Enska - grunnáfangi C, C+ í grunnskóla
ENSK2DM05 ENS203 Enska - daglegt mál ENSK1GR05 eða C, C+ í grunnskóla
ENSK3AE05 ENS503 Almenn akademísk enska, bókmenntir og ritun ENSK3HO05/ENS403
ENSK3HO05 ENS403 Hagnýtur orðaforði ENSK2RR05
ENSK3VF05   Vísindaskáldsögur og fantasíur ENSK2RR05
F      
FÉL103   Félagsfræði fyrir sjúkraliða í fjarnámi Enginn
FÉLA3MA05 FÉL323 Mannfræði FÉLA2KS05/FÉL103
FÉLV1IF05   Inngangur að félagsvísindum Enginn
FRAN1AG05 FRA103 Franska fyrir grunnnotanda - a Enginn
FRAN1AU05 FRA303 Franska fyrir grunnnotanda - c FRAN1AF05/FRA203
H      
HEIM2IH05 HEI103 Inngangur að heimspeki Enginn
HJÚ303   Hjúkrunarfræði fyrir sjúkraliða í fjarnámi HJÚ203
HVM103   Handavinna málmiðna Enginn
HVM203   Handavinna málmiðna, framhald HVM103
HÖNN1BL05   Hönnun og blönduð tækni Enginn
HÖNN2HA05   Hönnun í atvinnulífinu Enginn
Í      
ÍSA503   Íslenska sem annað mál ÍSA403
ÍSL503   Bókmenntasaga frá 1900 ÍSL403
ÍSLE1LR05 ÍSL102/ÍSL103 Lestur og ritun C, C+ í grunnskóla
ÍSLE2BR05 ÍSL203 Bókmenntir, málnotkun og ritun ÍSLE1LR05 eða B, B+, A í grunnskóla
ÍSLE2SS05   Ritlist-skapandi skrif ÍSLE2BR05
ÍSLE2YL05   Yndislestur ÍSLE2MG05/ÍSL203
ÍSLE3BB05 ÍSL633 Barnabókmenntir ÍSLE2MG05/ÍSL203
ÍSLE3BF05 ÍSL303 Bókmenntir fyrri alda ÍSLE2MG05/ÍSL203
ÍÞL101   Líkamsrækt og heilsuefling Enginn
ÍÞR701   Íþróttir Aðrir íþróttaáfangar
ÍÞRÓ1AL01   Íþróttir og útivist Enginn
ÍÞRÓT1HH01   Hreyfing og heilsurækt A.m.k. fjórar einingar í íþróttum
ÍÞRÓ1HL01   Íþróttir og lýðheilsa - bóklegur áfangi Enginn
ÍÞRÓ1SÉ01   Íþróttir - sérhæfing í íþróttagrein Enginn
K      
KVMG1IK05   Inngangur að kvikmyndagerð Enginn
KÆL102   Kælitækni Enginn
L      
LEIK2LE05   Leiklist Enginn
LÍFF2LE05 LÍF103/NÁT103 Líf- og lífeðlisfræði VÍSV2VV03
LÍFF3EF05  LÍF203 Erfðafræði LÍFF2LE05/LÍF103
LÍFF3ÖV05   Örverufræði LÍFF2LE05/LÍF103
LOKA3VE02   Sjálfstætt lokaverkefni Allir áfangar í kjarna
LOL103   Líffæra- og lífeðlisfræði NÁT103/LÍFF2LE05/LÍF103
LSU102   Logsuða Enginn
LYF103   Lyfjafræði fyrir sjúkraliða í fjarnámi LOL203
LÝHR1HD03   Heilsudagur Enginn
N      
NÁSS1NN03 LKN103 Náms- og starfsfræðsla Enginn
NÁT123   Náttúruvísindi (eðlis- og efnafræði) Enginn
NÁTV1IF05   Inngangur að náttúruvísindum Enginn
NÝSK1FA05 FAB103 Nýsköpun - Fab lab Enginn
P      
PLV103   Plötuvinna Enginn
R      
RAF253   Rafmagnsfræði RAF103
REN103   Rennismíði Enginn
RSU102   Rafsuða Enginn
S      
SAGA3MH05 SAG303 Menningarsaga SAGA2FR05
SAGA3ÞM05 SAG333 Þjóðarmorð, þjóðernishreinsanir og … SAGA2FR05, SAGA2MÍ05
SÁLF2IS05 SÁL103 Inngangur að sálfræði Enginn
SÁLF3AF05 SÁL303 Afbrigðasálfræði SÁLF2IS05
SIÐ102   Siðfræði fyrir sjúkraliða Enginn
SJÁL1SS05   Sjálfsþekking og samskipti Enginn
SJÁS1SB03 SJÁ102 Sjálfboðið starf Enginn
SJÓN1LF05   Lita- og formfræði Enginn
SJÚ103   Sjúkdómafræði fyrir sjúkraliða í fjarnámi LOL103
SKY101   Skyndihjálp Enginn
SMÍ104   Smíðar Enginn
STAR1VI05   Starfsnám með áherslu á atvinnuþátttöku Enginn
STÆ413   Tölfræði STÆR2LT05/STÆ313
STÆ703   Stærðfræðigreining STÆ603
STÆR1FO05 STÆ192 Fornámsáfangi í stærðfræði D í grunnskóla
STÆR1SF05 STÆ102/103 Almenn stærðfræði - grunnur STÆR1FO05 eða C, C+ í grunnskóla
STÆR2GF05 STÆ203 Grunnáfangi í stærðfræði á félagsvísindabraut STÆR1SF05 eða B, B+, A í grunnskóla
STÆR2GN05 STÆ203 Grunnáfangi í stærðfræði á náttúruvísindabraut STÆR1SF05 eða B, B+, A í grunnskóla
STÆR2VH05 STÆ303 Stærðfræði - vigrar og hornaföll STÆR2GN05/STÆ203
STÆR3EL05   Stærðfræði - endurlit og leiðbeining STÆR3DF05/STÆ403
STÆR3HE05  STÆ503 Heildun, runur og raðir STÆR3DF05/STÆ403
SÝK103   Sýklafræði fyrir sjúkraliða í fjarnámi Enginn
T      
TÓNL1SK05   Skapandi tónlistarmiðlun Enginn
TÖLF3HH05  TÖL203 Hlutbundin hugbúnaðargerð TÖLF2TF05/TÖL103
U      
UPPE2UM05 UPP103 Inngangur að uppeldisfræði Enginn
UPPT1UV05 UTN103 Upplýsingatækni og vefsíðugerð Enginn
V      
VFR1103   Vélfræði Enginn
VIN205   Vinnustaðanám - sjúkraliðar VIN105
VIR104   Viðhald véla Enginn
VST104   Vélstjórn Enginn
VST304   Vélstjórn VST203
Þ      
ÞÝSK1AG05 ÞÝS103 Þýska fyrir byrjendur Enginn
ÞÝSK1BG05 ÞÝS303 Þýska - framhaldsáfangi ÞÝSK1AF05/ÞÝS203
Ö      
ÖRF101   Öryggis- og félagsmál Enginn

Áfangar í bođi á vorönn 2016

Stjörnumerktir áfangar eru kjörsviðsáfangar.

BÓKNÁMSGREINAR
Íslenska   Erlend tungumál    
ÍSLE1LR05
(ÍSL102)
ÍSLE2BR05 (ÍSL203) ENSK1GR05 (ENS102) ENSK2DM05
(ENS203)
FRAN1AG05
(FRA103)
ÞÝSK1AG05
(ÞÝS103)
ÍSL303 ÍSL503 ENS212 ENSK3HO05
(ENS403)
FRA303 ÞÝS303
 ÍSL663*  ÍSA ENS503      
Stærðfræði Samfélagsgreinar    
STÆR1FO05
(STÆ192)
STÆR1SF05
(STÆ102)
FÉLV1IF05 SAG203
SÁLF2IF05
(SÁL103)
 UPP 203
STÆR2GF05 STÆR2GN05 JAFN1JK03 SAG303  SÁL303*  SÁL 203*
STÆR2VH05
(STÆ303)
STÆR2LT05
(
STÆ313)
   SAGA3ÞM05  NÁSS1NN03
 STÆ503  STÆ513        HUGN1HN05

Viðskipta-, hagfræði og tölvugreinar


 Raungreinar
UPPT1UV05 (UTN 103*)
    NÁT123
LÍFF2LE05
(LÍF103)
EFN203
      EÐLI2AF05
(EÐL103)
LÍF203 EFN313
      NÁTV1IF05 LOL103  
Íþróttir            
ÍÞRÓ1AL01 Hreyfing og útivist 1. árs nemar     
ÍÞRÓ1LH01 Lýðheilsa og hreyfing 1. árs nemar  
ÍÞR301 Almennar íþróttir eldri nemar     
ÍÞR401 Almennar íþróttir eldri nemar     
ÍÞL101 Íþróttir, heilsa og lífsstíll       
ÍÞRXA1  Íþróttir, nemendur í akademíu     
ÍÞRÓ1SÉ01 Serhæfing í íþróttum   
ÍÞRÓ1HH01 Hreyfing og heilsurækt   
Valáfangar       
Áfangi   Stutt lýsing     
ERL102   Frakklandsferð  
HUGN1HN05   Hugmyndir og nýsköpun  
ÍSL663   Glæpasögur  
ÍÞG 1X2*   Íþróttagrein, íþróttaakademía - hámark 9e
STÆ313    Tölfræði
UPPT1UV05  UTN103 Upplýsingatækni
ÞJÁL1ÞM03   Þjálffræði  


Lista- og nýsköpunarbraut

HUGN1HN05     ÍSLE1LR05 ÍÞRÓ1LH01    SJÓN1LF05   
HÖNN1BL05               ÍÞRÓ1AL01                  NÁSS1NN03       UPPT1UV05     VERK- og STARFSNÁMSGREINAR

 

Grunnnám málmiðngreina/bíliðngreina
1. ár

ENSK1GR05 LSU102 NÁT123 STÆR1FO05/STÆR1SF05  ÖRF101
ÍÞRÓ1AL01    NÁSS1NN03  HVM103  AVV104         

 


Stálsmíði

GÆV102  

LAG103  
 
UFR102  

HSU203    

PLV343    

Almennar bóklegar greinar   

 

                                   

Vélstjórn VVA
1. ár
ENSK1GR05 LSU102 NÁT123 STÆR1FO05/STÆR1SF05 ÖRF101
ÍÞRÓ1AL01 NÁSS1NN03 SMÍ103 VST104  

 

2. ár

EFM103 KÆL122 RSU102 VIR104
ENS212 RAF253 VFR113  

 
Vélstjórn VVB

EFN203 HÖS202 STÆ303 VST312 VTÆ102
HSU202 SJR102 UTN103 VST304  

 

Húsasmíði (HÚ8)
2. ár

ENS212 INR106 ÚVH102
GRT203 TEH103  Sjúkraliðanám
1. ár

HJÚ303 (fjarnám) SJÚ203 (fjarnám) ÍÞR XX1
LYF103 (fjarnám) VIN205 Kjarnagreinar í bóknámi


Skipstjórnarnám
A nám (24 m réttindi)

SJÓ112 SIG102 FJA103 (frá Tækniskólanum)
SJR102 UTN103 Kjarnagreinar í bóknámi

B nám (45 m réttindi)

STL302 VST103
STJ113 (frá Tækniskólanum)  
Atburđir
« Júlí »
S M Ţ M F F L
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Nćstu atburđir

Vefumsjón