Iðnmeistaranám

Kennsla í iðnmeistaranámi hefst í janúar 2024

Lýsing: Iðnmeistaranám er öflugt nám í stjórn­unar- og rekstr­ar­greinum sem miðar að því að gera nemendur hæfa til að reka fyrirtæki skv. 10. grein iðnaðarlaga nr. 42/1978 og vera færa um að sjá um leiðsögn og kennslu iðnnema í eigin iðngrein. Hver maður getur leyst til sín meistarabréf ef hann fullnægir skilyrðum 3. gr. laganna, hefur lokið sveinsprófi, unnið síðan undir stjórn meistara í iðngrein sinni eitt ár minnst og jafnframt lokið meistaraprófi í iðninni frá meistaraskóla. Meistarabréf veitir meistara leyfi til að reka þá iðngrein sem meistarabréf hans tekur til.

Námsframvinda: Námið er 38 einingar og skiptist í tvo hluta, A og B hluta. Þess utan þurfa sumar iðngreinar að taka fleiri einingar, sjá neðst.

Í A-hluta eru grunnáfangar í rekstri, stjórnun og stofnun fyrirtækja auk kennslu og leiðsagnar. Í B-hluta eru einnig fög tengd fyrirtækjum og rekstri auk fagtengds efnis greinar þar sem við á. Námið hefur námslok á fjórða hæfniþrepi íslensks hæfniramma um menntun.

Námsfyrirkomulag: Námið er kennt í dreifnámi og A-hluti námsins skiptist á þrjár annir. Dreifnám fer fram í staðlotum eitt til tvö kvöld í viku yfir önnina. Innritunar- og skólagjöld í iðnmeistaranámi eru 15.000 kr og einingagjald er 5.000 kr á hverja einingu.

Inntökuskilyrði: Til að hefja iðnmeistaranám þurfa nem­endur að hafa lokið sveins­prófi í lög­giltum iðngreinum. 

Brautarlýsing á www.namskra.is

 

A-hluti
Námsgrein Skammstöfun     4. ÞREP
Bókhald MBÓK 4MS02 4MS03
Gæðahandbók MGHA 4MS02   2
Kennsla og leiðsögn MKEN 2MS05  
Lokaverkefni MLOK 4MS02   2
Lögfræði og reglugerðir MLÖR 4MS02   2
Mannauðsstjórnun MMAN 4MS02  
Rekstrarfræði MREK 4MS03  
Stofnun og stefnumótun fyrirtækis MSFF 4MS02   2
Sölu- og markaðsmál MSÖL 4MS02   2
Aðferðir verkefnastjórnunar MVST 4MS02   2
Einingafjöldi       27
B-hluti
Námsgrein Skammstöfun     4. ÞREP
Gæðahandbók MGHA 4MS02   3
Lokaverkefni MLOK 4MS02   3
Verklýsing og tilboðsgerð MVTB 4MS03   2
Vöruþróun MVÖÞ 4MS02   2
Öryggis- og umhverfismál MÖRU 4MS02  
Einingafjöldi       11
Samtals einingafjöldi       38

 

Fagtengd efni fyrir húsasmiði, pípara, blikksmiði og múrsmiði

  • Efnisfræði og burðarþol MEFB4MS03BA 3 ein 
  • Mælitækni og mælitæki MMÆL4MS03BA 3 ein
  • Sértæk lög og reglugerðir MLÖG4MS02BA 2 ein

Fagtengd efni fyrir vélvirkja, stálsmiði og rennismiði

  • Val í faggrein 8 ein

Fagtengd efni fyrir rafvirkja og rafeindavirkja

  • Kennt hjá Rafmennt, nánari upplýsingar hjá þeim 30 ein