Opin stúdentsbraut

Opin stúdentsbraut - nám til stúdentsprófs á 3-4 árum

Á opinni stúdentsbraut er lögð áhersla á gott almennt nám. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám á háskólastigi, t.d. á sviði lista, íþrótta, verklegra greina eða sérhæfingar í ákveðnum greinum.

  

Inntökuskilyrði:
Til að hefja nám á brautinni þurfa nemendur að hafa lokið grunnskóla með C eða betri einkunn í ensku, íslensku og stærðfræði. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í ensku, íslensku og stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum. 

ALMENNUR KJARNI 80 ein       
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Danska DANS 2BF05           
Enska ENSK 2DM05 2RR05 3HO05     10  5
Hugmyndir og nýsköpun HUGN 1HN05       5    
Íslenska ÍSLE 2BR05 2MG05 3BF05 3BS05   10 10
Íþróttir ÍÞRÓ 1AL01 1LH01 2 fein*    4    
Jafnréttis- og kynjafræði JAFN 1JK03          
Lokaverkefni LOKA 3VE02          
Náms- og starfsfræðsla NÁSS 1NN03        3    
Saga SAGA 2FR05          
Stærðfræði STÆR 2LT05          5  
Umhverfis- og átthagafræði UMÁT 1UN05       5    
Upplýsingatækni- og vefsíðugerð UPPL 1UV05          
Vísindaleg vinnubrögð VÍSV 2VV03          3  
Einingafjöldi 80         25 38 17
BUNDIÐ PAKKAVAL 15 ein
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Franska FRAN 1AG05 1AF05 1AU05   15     
eða þýska ÞÝSK 1AG05 1AF05  1BG05   15     
Einingafjöldi 15         15    
BUNDIÐ áfangaval 10 ein                
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Inngangur að félagsvísindum FÉLV 1IF05       5    
eða inngangur að náttúruvísindum NÁTV 1IF05       5    
Stærðfræði fyrir félv.braut STÆR 2GF05         5  
eða stærðfræði fyrir nátv.braut STÆR 2GN05         5  
Einingafjöldi 10         5 5  
VAL 95 ein      
Námslínur Námgreinar         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Félagsvísindalína Félagsfræði, sálfræði            
Fyrirtækjalína Bókfærsla, hagfræði, viðskiptafræði         
Hugvísindalína Íslenska, sagnfræði            
Íþrótta- og heilsulína Íþróttir, næringafræði            
Listalína Áfangar af lista- og nýsköpunarbraut          
Náttúrufræðilína Líffræði, efnafræði            
Nýsköpunar- og frumkvöðlalína Nýsköpun, Fab lab            
Stærðfræði- og eðlisfræðilína Stærðfræði, eðlisfræði            
Tónlistarlína Tónlistarnám í tónlistarskóla          
Tungumálalína Danska, enska, franska, þýska        
Tölvunarfræðilína Tölvunarfræði, forritun í Fab labd          
Verknámslína Hár- og snyrtigreinar, húsasmíði, málmiðngreinar, vélstjórn, skipstjórn
Starfsnámslína Sjúkraliðanám
Einingafjöldi 95              
 
Hámark ein á 1. þrepi 33% eða 66 ein.   
Hámark ein á 2. þrepi 50% eða 100 ein.   
Lágmark ein á 3. þrepi 17% eða 34 ein.   


*ÍÞRÓ1AL01/ÍÞRÓ1HH01/ÍÞRÓ1SÉ01

Skipulag
Námið á brautinni skiptist í almennan kjarna, bundið pakkaval, brautarkjarna, bundið áfangaval og frjálst val. Við valið þurfa nemendur að huga að þrepaskiptingu aðalnámskrár sé fullnægt. Nemendur skipuleggi valið í samráði við náms- og starfsráðgjafa í samræmi við framtíðaráætlanir.